Allmän Disclaimer

Cannabee och våra skribenter tar inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som uppstår på grund av användningen av den information som presenteras på vår webbplats. Våra texter ersätter inte på något sätt professionell rådgivning från en läkare eller farmaceut, och får inte användas som grund för självdiagnosering och påbörjande, modifiering eller avslutande av behandling av sjukdomar. Om du har hälsorelaterade frågor eller klagomål, kontakta alltid din läkare.

Det fritt tillgängliga innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg och förses uteslutande i informativt syfte. Leverantören av denna webbplats tar dock inget ansvar för noggrannheten, aktualiteten och fullständigheten av de texter och innehåll som tillhandahålls. De representerar inte en rekommendation för de diagnostiska metoder, behandlingar eller läkemedel som beskrivs eller nämns, och är inte avsedda att fungera som reklam.

Hemppedia frånsäger sig allt ansvar för fel, extra kostnader eller lagliga tvister som kan uppstå efter köp eller vid felaktig användning av våra produkter. Det är köparens ansvar att kontrollera information, laglighet och konsekvenser före köp och vid användning av våra produkter eller tjänster i det land du köper från. Alla produkter som erbjuds på vår webbplats är tillåtna enligt lag i Tyskland och följer EU-lagar.

april 8, 2020