Facebook

Der er nu fundet så godt belæg for, at CBD-olie kan virke anfaldsdæmpende på nogle epelepsidiagnoser, så lægemiddelstyrelsen for aller første gang, har besluttet at der i visse tilfælde kan gives enkelttilskud til dette.

Som det ser ud nu, er der ingen godkendte præparater med CBD i på det danske marked. Et enkelt ser dog ud til at være på vej fra det engelske GW Pharmaceuticals. På Glostrup apotek, har man dog de seneste år haft bevilling til, at fremstille CBD-olie magistrelt, og dette betyder derfor, at det allerede nu er muligt for danske læger at foreskrive recepter på CBD-olie, som fx til behandling af visse typer indenfor epilepsi.

Ifølge overlæge Jens Ersbøll fra Lægemiddelstyrelser, er belægget for at CBD kan anfalds dæmpende så godt, at han mener at læger sagtens kan forsøge sig med CBD-olie, hvis de har patienter med de mere komplicerede epilepsiformer som Dravet – eller Lennox-Gastaut-tilfælde. Det vil her være muligt, at forsøge sig med CBD-olie hvis andre epilepsipræparater ikke har virket. Han oplyser desuden, at lægemiddelstyrelsen allerede har givet tilskud til de første to patienter.

Jen Ersbøll har udtalt følgende om tilskud til behandling med CBD-olie af epilepsipatienter: ”Hvis man som epilepsi læge står med et af de 30-40 helt umulige tilfælde, hvor CBD-olie kunne have en gavnlig virkning, skal man søge om enkelttilskud til behandlingen, og så vil man uden tvivl også få det,” Behandling med CBD-olie er dyrt. CBD-olien som Glostrup apotek fremstiller, koster en del. Deres lille flaske med 10 milliliter koster 800 kroner, imens flasken på 30 milliliter koster 1950 kr.

Overlæge Jens Ersbøll har vurderet, at en behandling med CBD-olie uden tilskud, vil koste omkring 3.000-4.000 kroner om måneden.   Hos læger rundt omkring i Danmark, bliver der stadig diskuteret om der er en effekt af medicinsk cannabis. Helle Hjalgrim som er formand for Dansk Epilepsi Selskab, havde rettere et ønske om, at man ville kunne vente med at anvende CBD-olie til behandling af epilepsi patienter, indtil medicinalvirksomheden GW Pharmaceutical indenfor de næste par år, sandsynligvis vil få godkendt deres CBD-præparat til behandling af epilepsi patienter.

Helle Hjalgrim som er formand for Dansk Epilepsi Selskab har udtalt følgende om CBD-olie til behandling af epilepsi patienter: ”På den anden side har jeg også rigtig stor forståelse for, at der er patienter, hvor det vil være relevant at afprøve den nu tilgængelige CBD-olie, og det er meget glædeligt, at der bliver givet tilskud til det,” Helle Hjalgrim vurderer, at der i Danmark kan være i hvertfald 25-30 epilepsi patienter, som vil være egnet til at afprøve en behandling med CBD-olie.

Hun vurderer dog ikke CBD-olien for at være et vidundermiddel, men mener dog at den for nogen epileptikere, vil kunne gøre en forskel. ”Det er formentlig ikke det stof, man ville vælge som første eller andet præparat, men vi har de facto patienter, som har prøvet stort set alle de behandlinger, der eksisterer, og den lille gruppe vil måske kunne få en anfaldsreduktion på baggrund af CBD-olie, så i Dansk Epilepsi Selskab ser vi CBD-olie på linje med andre nye antiepileptika,” udtaler Helle Hjalgrim.

Læger med speciale i epilepsi, samt epilepsiforeningen har tidligere givet udtryk for, at de havde ønsket at epilepsi var en af de diagnoser, som ville blive en del af regeringen nye aftale om en såkaldt forsøgsordning, hvor man anvender medicinsk cannabis på patienter.

I år 2018 skal forsøgsordningen endelig vedtages, men ifølge overlæge Jens Ersbøll fra Lægemiddelstyrelsen, er forsøgsordningen irrelevant for patienter med epilepsi i den form som den har på nuværende tidspunkt. De cannabisprodukter som forsøgsordningen omfatter, er primært baseret på plantedele, og indeholder også det euforiserende stof THC, som til dels ikke har haft nogen bevist effekt på epileptikere. Dette kan faktisk i stedet have en skadelig virkning, især på børns kognitive funktioner. ”Den vigtigste grund til, at epilepsipatienter ikke er med i forsøgsordningen, er, at vi ikke fandt, at den lægemiddelform passende til epilepsipatienter.

Hvis man skal bruge et lægemiddel, så skal man nøjes med at bruge den substans, der virker, og THC er der ingen grund til at børn med epilepsi skal have,” siger Jens Ersbøll. ”Det kan godt være, at vi skal gå lidt mere aktivt ud og forklare vores beslutning i forbindelse med forsøgsordningen, men epilepsilægerne burde vide, at vi er fuldstændig imødekommende over for, at de behandler de patienter, hvor det er relevant, med CBD.

Lægen skal bare sende en ansøgning, og er det til børn med Dravet eller Lennox-Gastout syndrom, vil man uden tvivl få tilskud, og så synes jeg faktisk, at epilepsi er flyttet fra forsøgsordningen og over til noget, der er mere konkret,” Udtaler Jens Ersbøll fra Lægemiddelstyrelsen Medicinalvirksomheden GW Pharmaceuticals har udviklet et lægemiddel kaldet Epidiolex, som indeholder det aktive stof CBD.

I en række studier udført af GW Pharmaceuticals, har en behandling med CBD vist sig, at være effektiv til behandling af epilepsi patienter. Især patienter med epilepsieformerne Dravet – og Lennox-Gastaut syndrom. Det forventes at GW Pharmaceuticals vil søge om godkendelse af deres lægemiddel i Europa og USA i starten af år 2017, dette har virksomheden skrevet i en meddelelse til deres investorer.

Der er ingen af medicinalvirksomhedens studier som er blevet offentliggjort, men i marts sidste år blev der rapporteret om, at GW Pharmaceuticals havde udført et omfattende studie med 120 patienter med Dravet syndrom, her viste studiet at det fremstillede produkt epidiolex, reducerede antallet af anfald med hele 39 procent. Ved placebobehandling kunne man se en forbedring på 13 procent. Allerede i september kunne GW Pharmaceuticals meddele om, et nyt succesfuldt studie med behandling med epidiolex. 225 deltagere som havde epilepsi diagnosen Lennox-Gastaut syndromet, kunne ved en daglig dosis på 20 milligram, reducere deres anfald med hele 42 procent, imens patienter som fik en daglig dosis på 10 milligram, fik reduceret deres anfald med 37 procent.

De patienter som fik placebo havde en reduktion i deres anfald på 17 procent. Hvis det som det forventes sker, at GW Pharmaceuticals søger om godkendelse af deres lægemiddel til FDA og EMA i første halvdel af 2017, og hvis de får produktet godkendt, så vil man højst sandsynligt allerede kunne finde epidiolex på markedet allerede næste år.

Men CBD-olie hjælper ikke kun på sygdomme som kræft og epilepsi. CBD-olie kan også hjælpe på mange andre lidelser herunder kan du se hvilke sygdomme og lidelser:

Crohn’s Sygdom

Nogle forskere udtaler, at CBD kan være en effektiv behandlingsform for tarmsygdomme, som fx Crohns sygdom. THC og CBD interagerer med det system, der styrer tarmfunktionen i kroppen. Cannabissens antiinflammatorisk evne giver en stor lettelse til dem, der lider af denne sygdom og derfor oplever problemer med tarmene

Kilder:

  1. Tzadok, Michal, et al. “CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: the current Israeli experience.” Seizure 35 (2016): 41-44.
  2. Devinsky, Orrin et. al. (2017) “Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome“. New England Journal of Medicine, 376,21 (2011-2020)
  3. Nyhedsbrevet, E. (2017). Lægemiddelstyrelsen åbner for cannabis-olie til epilepsi. Retrieved 16 April 2020, from http://epilepsinyhedsbrevet.dk/laegemiddelstyrelsen-aabner-for-cannabis-olie-til-epilepsi/
  4. Nyhedsbrevet, E. (2017). Særligt cannabis-præparat til epilepsi forventes i 2017. Retrieved 16 April 2020, from http://epilepsinyhedsbrevet.dk/saerligt-cannabis-praeparat-til-epilepsi-forventes-i-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

three + six =