Facebook

Det finns nu gott om bevis om att CBD olja kan minska risken för anfall på vissa epilepsidiagnoser. Som det ser ut nu finns det inga godkända läkemedel med CBD olja på den svenska marknaden om man inte tittar åt Sativex, vilket främst förskrivs åt multipel sklerosdrabbade personer.

Bakgrund

I Sverige finns det cirka 60,000 människor som lider av epilepsi. Vissa drabbas hårdare med mer än 100 anfall per dag, medan andra endast upplever någon enstaka attack per år. De receptbelagda läkemedel mot epilepsi som erbjuds fungerar oftast genom att de “bromsar hjärnans aktivitet”. Biverkningarna kan vara hårda såsom nedsatt minne, förvirring och håravfall, med flera.

Redan sedan egyptiernas tid har hampa varit känt för att behandla epilepsi där CBD balanserar de elektriska signalerna i hjärnan. Alla människor är olika och reagerar individuellt på CBD. Vissa får direkta effekter medan andra kan behöva dosera CBD i upp till 6 veckor innan de börjar se positiv effekt på deras anfall.

I Sverige är inte CBD olja ett godkänt läkemedel och därmed kan det heller inte förskrivas på recept. Istället säljs CBD olja fritt som kosttillskott. Det närmaste man kan komma receptförskrivning av CBD är Sativex eller Marinol. Läs mer om dem här.

CBD olja ett naturligt kosttillskott tillverkat på laglig industrihampa och får ej innehålla mer än 0,2% THC-halt enligt EU-regler. Innehåller det en högre halt kommer det att klassas som narkotika vilket i sin tur är olagligt. Eftersom CBD olja typiskt innehåller en viss halt (<0,2%) THC finns det alltid en risk att man får utslag på drogtester. Befinner man sig i miljöer där drogtester förekommer kan det vara bra att berätta för vederbörande att man använder CBD olja.

CBD olja och Epilepsi

Det blir allt mer känt att CBD olja kan lindra och kanske till och med bota epilepsi. Cannabidiol (CBD) kan påverka epilepsianfall på lindrande sätt enligt studier av epilepsy.com. Det finns utöver detta många exempel på unga som upplevt färre anfall eller blivit av med dem helt efter att ha doserat CBD droppar.

CBD olja är ett naturligt kosttillskott och helt ofarligt att konsumera. De vanligaste biverkningarna är trötthet och lågt blodtryck om man doserat för mycket samt muntorrhet och tung mage i början av processen. Det är samtidigt mycket individuellt hur man reagerar på CBD. Vissa sjukdomsdrabbade behöver nödvändigtvis inte känna samma positiva effekt som andra i samma situation. Det finns därmed inga skäl till att inte prova CBD olja om man lider av epilepsi där vanliga läkemedel inte biter.

Man forskar även i om CBD interagerar bättre med vissa epilepsimediciner än andra, och det är också värt att tänka på när man letar efter lindring för sin sjukdom.

Läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals har utvecklat ett läkemedel som kallas Epidiolex, som innehåller den aktiva substansen CBD. I en serie studier av GW Pharmaceuticals, har en behandling med CBD visat sig vara effektiv på epilepsipatienter. Speciellt patienter med epilepsi Dravet och Lennox-Gastauts syndrom.

Det finns ännu inga läkemedelsbolagstudier som publicerats, men i mars 2015 rapporterade GW Pharmaceuticals en omfattande studie av 120 patienter med Dravet syndrom. Studien visade att den framställda produkten Epidiolex minskade antalet anfall med totalt 39 procent. Vid placebobehandling kunde man se en förbättring på 13 procent.
Redan i september 2015 tillkännagav GW Pharmaceuticals en ny framgångsrik studie om epidiolexbehandling. 225 deltagare som diagnostiserats med epilepsiformen Lennox-Gastauts syndrom kunde på en daglig dos på 20 mg minska sina anfall med 42 procent, medan patienter som fick en daglig dos på 10 milligram reducerade deras anfall med 37 procent. Patienterna som fick placebo hade en anfallsminskning på 17 procent.

Om GW Pharmaceuticals, som förväntat, ansöker om godkännande av läkemedlet till FDA och EMA,  och om de godkänns, kommer man troligtvis kunna hitta Epidiolex på marknaden inom en snar framtid.

Samtidigt är CBD olja på recept en verklighet i Danmark

På Glostrup apotek i Danmark har man redan under de senaste åren haft licens på att producera CBD olja magistralt, och detta innebär alltså att det är möjligt för danska läkare att förskriva recept på CBD olja, exempelvis för behandling av vissa typer av epilepsi.

Enligt Chief Medical Officer Jens Ersbøll från danska läkemedelsmyndigheten, är belägget för att CBD kan vara anfallsdämpande så bra att han tror att läkare lätt kan experimentera med CBD olja om de har patienter med mer komplicerade epilepsiformer som Dravets – eller Lennox-Gastauts syndrom. Han säger också att läkemedelsverket i Danmark redan har beviljat bidrag för de första patienterna. Det kommer att vara möjligt att prova CBD olja om andra epilepsipreparat inte har fungerat.

Jen Ersbøll har sagt följande om bidrag för behandling med CBD olja för epilepsipatienter:
”Om man som epilepsiläkare står med en av de 30-40 fullständigt omöjliga tillfällena där CBD oljan kan ha en gynnsam effekt, måste man ansöka om ett bidrag till behandlingen och du kommer utan tvekan att få det också.”

Läkare runt om i Danmark diskuterar fortfarande om det finns en effekt av medicinsk cannabis. Helle Hjalgrim, ordförande i danska Epilepsy Society, föreslog att man kunde vänta med att använda CBD olja för epilepsipatienter tills läkemedelsföretaget GW Pharmaceutical sannolikt fått sitt cannabisbaserade preparat för epilepsi godkänt, vilket isåfall troligtvis skulle ske inom de närmaste åren.

Helle Hjalgrim sa följande om CBD olja för epilepsipatienter:
”Jag uppskattar å andra sidan också att det finns patienter för vilka det skulle vara lämpligt att testa CBD olja på nu”.
Helle Hjalgrim uppskattar att det i Danmark finns minst 25-30 epilepsipatienter som kommer att kunna testa en behandling med CBD olja. Hon anser inte att CBD oljan är en underrättelse, men anser att det för vissa epileptiker kommer att göra stor skillnad.

Läkare som specialiserat sig inom epilepsi har tidigare uttryckt sin önskan om att epilepsi skulle bli en av de diagnoser som skulle bli en del av danska regeringens nya avtal om ett så kallat försökssystem med medicinsk cannabis hos patienter.

Under 2018 antogs slutligen detta försöksprojekt I Danmark, men enligt Chief Medical Officer Jens Ersbøll från det danska läkemedelsverket är försöksprojektet irrelevant för patienter med epilepsi i den form som den har i dag. De cannabisprodukter som försöksprojektet inkluderar baseras främst på växter och innehåller även det psykoaktiva ämnet THC, som inte haft någon bevisad effekt på epileptiker. Faktum är att detta kan ha en skadlig effekt, särskilt på barns kognitiva funktioner.
”Den främsta anledningen att epilepsipatienter inte ingår i testprogrammet är att vi inte kan hitta den läkemedelsform som är lämplig för epilepsipatienter. Om man behöver ett läkemedel ska man endast använda det ämne som fungerar, och THC har ingen grund för barn med epilepsi att konsumera”, säger Jens Ersbøll.

”Det kan mycket väl vara så att vi måste gå ut lite mer aktivt och förklara vårt beslut i samband med försöksprojektet, men epilepsiläkare ska veta att vi är helt tillmötesgående när det kommer till att behandla de patienter där det är lämpligt med CBD. Läkaren behöver bara skicka in en ansökan, och för barn med Dravets eller Lennox-Gastouts syndrom kommer man utan tvekan att få bidrag, och sedan tror jag faktiskt att epilepsi flyttas från försöksprojektet över till något mer konkret”, enligt Jens Ersbøll från Läkemedelsverket I Danmark.

CBD olja hjälper inte bara sjukdomar som cancer och epilepsi

CBD olja kan även hjälpa mot många andra besvär, exempelvis:

Crohns sjukdom:

Vissa forskare säger att CBD kan vara en effektiv behandling för tarmsjukdomar, som exempelvis Crohns sjukdom. THC och CBD interagerar med det system som styr kroppens tarmfunktion. Cannabisens antiinflammatoriska förmåga medför en stor lättnad för de som lider av denna sjukdom och därför upplever problem med tarmarna.

Källor

  1. Tzadok, Michal, et al. “CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: the current Israeli experience.” Seizure 35 (2016): 41-44.
  2. Devinsky, Orrin et. al. (2017) “Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome“. New England Journal of Medicine, 376,21 (2011-2020)
  3. Nyhedsbrevet, E. (2017). Lægemiddelstyrelsen åbner for cannabis-olie til epilepsi. Retrieved 16 April 2020, from http://epilepsinyhedsbrevet.dk/laegemiddelstyrelsen-aabner-for-cannabis-olie-til-epilepsi/
  4. Nyhedsbrevet, E. (2017). Særligt cannabis-præparat til epilepsi forventes i 2017. Retrieved 16 April 2020, from http://epilepsinyhedsbrevet.dk/saerligt-cannabis-praeparat-til-epilepsi-forventes-i-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

fem × 5 =