CBD olja och cancer

Senast uppdaterad den april 29, 2020 av Maxwell Harris

De senaste åren har mycket uppmärksamhet ägnats åt medicinsk användning av cannabis och effekterna av detta. Många har börjat använda medicinsk cannabis, antingen för att ”botas” mot sina sjukdomar eller för att lindra deras smärta. Men fungerar medicinsk cannabis verkligen? Och i vilka sammanhang kan du utnyttja det? Här undersöker vi dessa frågor samt tittar på effekterna av medicinsk cannabis på specifika sjukdomar.

Cannabis och cancer

Cancer är en sjukdom som drabbar många människor. Antalet cancerfall har ökat markant över hela världen. Varje år drabbas cirka 55 000 personer av cancer i Sverige. Därför ligger det mycket fokus på cancer eftersom sjukdomen drabbar en mycket stor del av befolkningen, och därför forskas det också en hel del om sjukdomen och hur man behandlar det så bra som möjligt. Kemoterapi har kommit långt, men det kan fortfarande vara en mycket riskabel behandling då det finns många biverkningar.

År 2017 blev det möjligt att få medicinsk cannabis utskrivet i Sverige under särskilda villkor. Trots detta har endast fåtal fall beviljats hittills. Vid medicinsk cannabis menar man att man antingen extraherar naturliga extrakt från cannabisplantan, vilket så är fallet i medicinen Sativex, som främst används för att hjälpa patienter med muskelstelhet eller skleros, eller att man framställer syntetisk cannabis, vilket är fallet med till exempel Marinol, som är ett preparat som hjälper mot nervsmärtor.
När vi pratar om medicinsk cannabis och cancer, används det huvudsakligen till att lindra biverkningarna från kemoterapi. Medicinska studier visar att cannabis kan ha en lindrande effekt på illamående under kemoterapi. Det finns dock även biverkningar från cannabis, såsom humörsvängningar, trötthet och hallucinationer. Medicinsk cannabis är dock ett bra alternativ för de patienter som inte kan tolerera morfin, eftersom medicinsk cannabis också fungerar som smärtstillande läkemedel.

Det är ännu inte känt vilken effekt cannabis har på traditionell cancerbehandling. Det är också en av de främsta anledningarna till att man är lite tillbakahållande med att göra medicinsk cannabis lagligt i alla former eftersom att man inte vet vilka konsekvenser det har vid traditionell behandling. Vid jämförelse av behandlingen med medicinsk cannabis och den traditionella formen av medicin mot biverkningar från kemoterapi, har man gjort några så kallade ”randomiserade kliniska försök” i vilka patienter genom lottning antingen fick det ena eller det andra behandlingsalternativet, och därefter studerade hur behandlingsförloppet gick. Det är dock ännu inte helt klart om medicinsk cannabis är effektivare än traditionell behandling, men det är helt klart ett mycket bra alternativ för de patienter som inte tål de traditionella smärtstillande medlen. Det finns också de patienter som är resistenta mot effekterna av traditionella smärtstillande läkemedel såsom morfin. Här kan cannabis vara en bra lösning.

Källor

  1. Bridgeman, Mary Barna, and Daniel T. Abazia. “Medicinal cannabis: history, pharmacology, and implications for the acute care setting.” Pharmacy and Therapeutics 42.3 (2017): 180.
  2. Sulé-Suso, Josep, et al. “Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review.” SAGE open medical case reports 7 (2019): 2050313X19832160.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 + fyra =