CBD olja och skleros

Senast uppdaterad den april 29, 2020 av Maxwell Harris

CBD olja mot skleros är ett växande intresseområde och det är inte helt utan anledning. Läs mer här och bli medveten om hur CBD olja påverkar skleros.

CBD olja och skleros – Historien bakom

Cannabis har använts för medicinska ändamål i många kulturer över hela världen i århundraden. Under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet har cannabis använts för att hjälpa flera områden såsom sömnlöshet, aptitlöshet, smärta, spasmer, astma och depression. Efter de senaste åren av forskning har vi kommit närmare en konkret beskrivning av effekterna på människokroppen när cannabis konsumeras, och de senaste åren har det särskilt fokuserats på bland annat personer som lider av MS. Cannabis har nämligen en dokumenterad effekt mot de många smärtor, sklerosutmattningar, spasmer och dålig sömn som många sklerospatienter kämpar med.

Närmare 17 000 svenskar lever idag med skleros, och studier visar att 15% av de sklerosdrabbade är belastade med smärtor som kommer i perioder eller till och med dagligen. Cirka 10% av sklerosedrabbade led av svåra spasmer, vilka inte hjälptes av vanlig medicin. Detta motsvarar till hundratals sklerosdrabbade som plågas av starka spasmer och smärta som inte lindras av vanlig medicin.

Forskningen kring cannabis kan ge flera medicinska möjligheter där produkter som CBD olja mot skleros undersöks flitigt med goda resultat.

Cannabidiol (CBD) Användning och dosering

CBD olja mot skleros – i medicinska sammanhang

Intresset för medicinsk cannabis ökar och medierna skapar ett större fokus kring ämnet. Information om de olika medicinska cannabisbehandlingarna är emellertid inte lättillgängliga för den vanliga sklerosdrabbade svensken. Därför vill vi beskriva vad cannabis är i medicinska sammanhang så att du får en bättre förståelse för cannabis som helhet.

Cannabis består av mer än 60 cannabinoider och detta kan variera beroende på växten. Nu tänker du nog: ”Vad är cannabinoider?”

Vi vet att människokroppen innehåller flera system som gör att kroppen fungerar. Inklusive matsmältningssystemet, andningsorganen, nervsystemet. I varje system ingår flera delar, till exempel, nervsystemet som består av vår hjärna, ryggmärg och nerver. På 1980-talet blev ett nytt “människosystem” till när endokannabinoidsystemet upptäcktes. Enklare kallat ECS eller det endocannabinoida systemet.

Alla däggdjur har ett cannabinoidsystem som består av två huvuddelar, vilka är kemiska signaler och två receptorer. Dessa receptorer kallas CB1 och CB2, och våra cannabinoider aktiverar dessa receptorer som är bundna till våra aminosyror. I grund och botten finns dessa receptorer i hela kroppen, och alla våra system styrs faktiskt av cannabinoidsystemet. Det innebär att när ett system i din kropp förändras, använder det cannabinoidsystemet för det. Kroppen är fantastisk, eller hur?

3 kategorier av cannabinoider

Idag använder man 3 kategorier av cannabinoider:

  1. Endocannabinoider – Naturligt producerad av kroppen
  2. Fytocannabinoider – Plant-cannabinoider, som hittas i cannabisväxter
  3. Syntetiska cannabinoider – Cannabinoider producerade av läkemedelsindustrin

Nu går vi tillbaka till den medicinska delen av cannabis. De medicinska beståndsdelarna av cannabis sitter i körtlarna på plantan. Den faktiska aktiviteten hos cannabisplantan sker i dess fytocannabinoider som påverkar CB1- och CB2-receptorerna i vårt system.

Här är det viktigt att du som konsument vet skillnaden mellan receptorernas inflytande på vårt system.

  • CB1: Skapar aktivitet i nervsystemet
  • CB2: Skickar signaler till cellerna i vårt immunsystem, och kan hjälpa till att mildra ett överaktiverat immunsystem. Sklerospatienter kan uppleva att CB2 motverkar deras kramper, spasmer och muskelstelhet.

Sklerospatienter kanske frågar sig: ”Var hittar jag cannabis som påverkar receptorerna CB1 och CB2?”

Svaret får du här:

CBD olja och skleros

Vi skulle vilja ge dig en inblick i de möjligheter som finns på marknaden. Det finns många olika cannabinoider i cannabis men vi kommer att inrikta oss på de två vanligaste cannabinoiderna i form av THC och CBD.

De flesta cannabisoljor består av flera av de så kallade fytocannabinoiderna. Dessa kan variera beroende på plantan och tillverkningsmetod. Det viktigaste av de två cannabisoljorna är emellertid mängden av den givna substansen. Om oljan innehåller en procentuellt större del CBD, kommer oljan att vara en CBD olja och vice versa.

THC har en speciell koppling till CB1 och är därmed det ämne som gör dig ”hög”. Därför är detta ämne inte lagligt att sälja eller inta och därför får du heller inte köpa THC-olja.

Däremot har CBD oljan blivit en populär produkt bland sklerospatienter. CBD-ämnet har en direkt koppling till CB1 och CB2,och är därmed en bidragande faktor till att dämpa ett överaktivt immunsystem som flera sklerosdrabbade plågas av. I motsats till THC-olja har således inte CBD oljan den euforiska effekten vid intag. Det är emellertid viktigt att nämna att det inte existerar någon CBD olja utan en mindre andel THC i oljan.

Som konsument måste du vara medveten om att produkten antingen kan vara organisk eller syntetiskt tillverkad. Som tidigare nämnts skiljer man mellan fytocannabinoider och syntetiska cannabinoider. Under syntetiska cannabinoider ingår produkter som ”Sativex”, medan fytocannabinoider produceras från ekologiska produkter.

Forskare vid Cajal-institutet använde djur och celler för att ta reda på att CBD visade sig ha antiinflammatoriska reaktioner och fungerade som varaktigt skydd mot skleros effekter. Möss som hade behandlats med 10 dagars CBD-behandling hade överlägsna motoriska färdigheter och visade framsteg i deras tillstånd. Med hjälp av dessa upplysningar konstaterade forskare att CBD har potential att minska olika aspekter av skleros.

Cannabis är ett mycket ömtåligt ämne för Läkemedelsverket som arbetar för att få CBD läkemedelsklassat. Oavsett om CBD fortsätter vara ett fullt lagligt naturligt kosttillskott eller inte i framtiden finns det flera lösningar för att tryggt köpa CBD olja online som vi har skapat en guide om.

Vi vill understryka att det är fullt lagligt att importera CBD olja från utländska nätbutiker där en stor andel av dessa faktiskt är svenska. Många har flyttat till utlandet eftersom det råder en ovisshet om CBD oljans framtid i Sverige. Det är fullt lagligt att använda CBD olja för egen konsumtion.

Läs mer här

Guide: köp av CBD olja

Källor

  1. Corey-Bloom, Jody, et al. “Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial.” Cmaj 184.10 (2012): 1143-1150.
  2. Langford, R. M., et al. “A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of THC/CBD oromucosal spray in combination with the existing treatment regimen, in the relief of central neuropathic pain in patients with multiple sclerosis.” Journal of neurology 260.4 (2013): 984-997.
  3. Zajicek, J. (2005). Cannabinoids in multiple sclerosis (CAMS) study: safety and efficacy data for 12 months follow upJournal Of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry76(12), 1664-1669. doi: 10.1136/jnnp.2005.070136
  4. Chiurchiù, V., van der Stelt, M., Centonze, D., & Maccarrone, M. (2018). The endocannabinoid system and its therapeutic exploitation in multiple sclerosis: Clues for other neuroinflammatory diseases. Progress In Neurobiology, 160, 82-100. doi: 10.1016/j.pneurobio.2017.10.007

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 × 3 =