Facebook

Historien om CBD olja är spännande och den börjar längre tillbaka än man skulle kunna tro. Denna artikel ger dig en inblick i CBD oljans speciella historia.

Historien om CBD olja – Tillbaka i historien

Cannabidiolens (CBD) rötter sträcker sig tusentals år tillbaka till slutet av första istiden. Arkeologiska fynd från forntiden har visat en koppling till källan av CBD-plantan. Cannabis Sativa var förmodligen en av de första jordbruksgrödorna som planterades av människor. Även cannabis som CBD återfinns i är något som vi vanligtvis tänker på som ett modernt fenomen som blivit allt mer populärt de senaste åren. Trots detta är plantan faktiskt kopplad till födseln av jordbruket redan för 12 tusen till 10 tusen år sedan.

Astronomen Carl Sagan, som många ser som en ikon av vetenskaplig trovärdighet, har vid upprepade tillfällen kartlagt teorier om att hampaplantan som innehåller CBD kan ha varit en av de första grödor som bidragit till att utveckla den civilisation som vi känner till idag. Om man tittar bakåt i tiden finns det verkligen ingen tvekan om att hampaplantan, från vilken CBD extraheras, har integrerat med mänskligheten från de tidiga åren.

Hampaplantan har som tidigare nämnts länge varit en del av mänskligheten och kan användas på många olika sätt. Hampfrö och cannabisolja, som vi idag känner till som CBD olja blev redan så tidigt som 6000 år f.Kr. använd vid matlagning i Kina. Det finns också tydliga tecken på att hampaplantan användes igen i Asien 2000 år senare 4000 år f.Kr. Därefter blev det Europas tur att upptäcka hampaplantornas kvalitet när vikingarna år 850 transporterade hamparep och frön tillbaka till Skandinavien. Redan då tog människor CBD i form av hampfrön. År 900 var det arabernas tur att använda växten för att tillverka papper och därefter använde italienarna även hampaplantan för reptillverkning. Till skillnad från i dag där det i allmänhet existerat en skeptism över hampaplantan, även om den bidrar till många positiva saker som t.ex. CBD så länge plantan behandlats på rätt sätt. År 1533 införde kungen av England en lag som gjorde att bönderna riskerade att bötfällas om de inte planterade hampaplantorna för industriellt bruk. Idag börjar hampaplantan på allvar att spridas igen, och det är särskilt de hälsofördelar som hampaplantan medför som starkt bidragit till denna utveckling. I synnerhet den aktiva substansen CBD har blivit populär. Till exempel hjälper CBD mot akne, diabetes, skleros, fibromyalgi, cancer, posttraumatisk stress, epilepsi, schizofreni och mycket mer.

Är CBD olja lagligt?

I en hampaplanta finns mer än 120 olika ämnen. Om man tittar medicinskt på det är THC och CBD de två viktigaste ämnena i den baktalade och välkända plantan. THC, som är den aktiva ingrediensen i växten, gör dig påverkad eller “hög” då den har en euforisk effekt. Det är THC som gör växten olaglig. Samtidigt har inte den aktiva substansen CBD en euforisk effekt, vilket innebär att du inte kommer att bli hög av CBD. I Sverige är det lagligt att använda CBD olja som medicin eller kosttillskott.

Medicinsk cannabis kan skrivas ut på recept i Sverige, även om det låter underligt för många. I Sverige och resten av EU är det helt lagligt att sälja cannabisolja som innehåller den aktiva substansen CBD i plantan vilket framgår i EU:s handelslag. Det är således också lagligt att producera oljor med CBD-innehåll så länge det inte innehåller THC, eller under 0,2%. Det är inte bara i Europa som det aktiva ämnet CBD i hampaplantan är lagligt. I USA är CBD olja lagligt i 44 av 50 stater

CBD och bilkörning

Riksdagen har fastställt att vid användning av medicinsk cannabis kan man fråntas sitt körkort, men innebär det också att du inte kan använda ditt körkort när du konsumerar CBD olja? Du kan lugnt köra bil när du använder CBD olja. Det finns ingenting farligt med CBD oljor. Använder du däremot oljor med för högt THC-värde (över 0,2%) utsätter du dig för risken att förlora ditt körkort eftersom att du bryter lagen och riskerar att uppleva en euforiserande effekt som kan påverka körförmågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

14 − 1 =